Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Враца
Дата на публикуване 28-02-2022
Дата на съгласуване 25-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 660
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 660
2020 / Годишен отчет 0 660
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1006 43154
2020 / Отчет за първо тримесечие 161 6416
2020 / Отчет за второ тримесечие 523 26905
2020 / Отчет за трето тримесечие 123 4560
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 143 5127
2020 / Годишен отчет 0 43008
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 108 99748
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 2450
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 4984
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 5739
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 69 61617
2020 / Годишен отчет 0 74790
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 65457
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 11 65457
2020 / Годишен отчет 0 65457
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 336 322332
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 6273
2020 / Отчет за второ тримесечие 63 48006
2020 / Отчет за трето тримесечие 23 27004
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 224 209386
2020 / Годишен отчет 0 290669
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 2703
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 15 2703
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2703
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 18 6406
2020 / Отчет за първо тримесечие 14 5051
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 922
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5973
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 100 3834
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 222
2020 / Отчет за второ тримесечие 60 2049
2020 / Отчет за трето тримесечие 18 676
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 15 587
2020 / Годишен отчет 0 3534
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 898 151150
2020 / Отчет за първо тримесечие 344 73550
2020 / Отчет за второ тримесечие 496 73096
2020 / Отчет за трето тримесечие 17 3762
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 742
2020 / Годишен отчет 0 151150
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 144 22035
2020 / Отчет за първо тримесечие 9 1138
2020 / Отчет за второ тримесечие 112 9211
2020 / Отчет за трето тримесечие 18 2138
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12487
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 826 88621
2020 / Отчет за първо тримесечие 207 25912
2020 / Отчет за второ тримесечие 234 22150
2020 / Отчет за трето тримесечие 205 25625
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 134 13132
2020 / Годишен отчет 0 86819
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6129
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6129
2020 / Годишен отчет 0 6129
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 270
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 270
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 270
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 404
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 404
2020 / Годишен отчет 0 404
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 960
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 960
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 960
Допълнителни данни: