Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Белово
Дата на публикуване 28-02-2022
Дата на съгласуване 08-07-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 7350
2023 / Прогнози 8 7350
2024 / Прогнози 8 6350
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 5700
2023 / Прогнози 6 5700
2024 / Прогнози 6 5700
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 4200
2023 / Прогнози 2 4200
2024 / Прогнози 2 4200
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 761
2023 / Прогнози 17 761
2024 / Прогнози 17 761
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 2300
2023 / Прогнози 8 2300
2024 / Прогнози 8 2300
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 2000
2023 / Прогнози 40 2000
2024 / Прогнози 40 2000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2850
2023 / Прогнози 3 2850
2024 / Прогнози 3 2850
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 500
2023 / Прогнози 2 500
2024 / Прогнози 2 500
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3000
2023 / Прогнози 2 3000
2024 / Прогнози 2 3000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 600
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 1 600
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не