Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на здравеопазването
Дата на публикуване 23-09-2020
Дата на съгласуване 16-09-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 93 64680
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 227 117563
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 231 156005
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 142 230296
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 23 2650
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 15 21200
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 48 90300
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3651 196120
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 38950
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 861 58467
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 48 3481
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 127 110119
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 305 134357
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 5800
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 219 268552
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 72 66620
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 52 30350
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 289 36135
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 35 35900
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 7900
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 117 1734758
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 16 11380
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 167877
484510004 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 3000
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 480
487320008 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 198
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 70 466023
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 13 5820
724150002 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1320
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 179 19400
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 375 179674
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 235 13000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 24 12400
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 138200
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 104 101200
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 7 7481245
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 101 40000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 160000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1105 1829960
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 333 194720
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 200000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 11 105000
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 171000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 79500
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 28800
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 35000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 80000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 99 1620
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 34 33126
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 11500
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 29 14472
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 1700
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 7 1500
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 19 6028
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 12650
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 50000
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 15600
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 585760
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 50000
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 9 2200
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 3000
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 6800
32550000-3 Телефонно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 40 6000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 4000
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 10000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48823000-3 Файлови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 6000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3000
32580000-2 Оборудване за представяне на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
32560000-6 Материали с оптични влакна 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 3000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 32 4000
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 10000
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 26 3120
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 14 5780
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 9600
7241700 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 160
72415000 Услуги по хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 2400
72412000 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 200
7241100 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 3600
72320000 Услуги свързани с база данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 1440
72266000- Консултански услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 15660
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 1320
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 30 1800
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 11016
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 36000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 45600
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 110000
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 600
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 13 3172
484511000-4 Софт.пакети за за планиране р-сите на пр-то 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 8100
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 4 4000
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 9 4320
30231000 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 300
32500000 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 120
80533000 Услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 500
72411001 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 360
48451000 Софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 11 1000
30237000 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 1500
30234000 НОСИТЕЛИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 100
50324000 УСЛУГИ ПО ОКАЗВАНЕ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 600
30125100 касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 30 900
48218000-9 Лицензи за право на ползване на правно-информационна система Сиела 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 288
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2900
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 4 2000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 5000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 7000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 25 30000
30213100-6 Преносими компютри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 13000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да