Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Банско
Дата на публикуване 01-03-2022
Дата на съгласуване 25-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 1500
2023 / Прогнози 18 1500
2024 / Прогнози 18 1500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 2780
2023 / Прогнози 9 2780
2024 / Прогнози 9 2780
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 48 2000
2023 / Прогнози 48 2000
2024 / Прогнози 48 2000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2000
2023 / Прогнози 4 2000
2024 / Прогнози 4 2000
51600000-8 Услуги по инсталиране на канцеларска и електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 198 7000
2023 / Прогнози 198 7000
2024 / Прогнози 198 7000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 320
2023 / Прогнози 1 320
2024 / Прогнози 1 320
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 25000
2023 / Прогнози 2 25000
2024 / Прогнози 2 25000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 51000
2023 / Прогнози 3 51000
2024 / Прогнози 3 51000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 8000
2023 / Прогнози 2 8000
2024 / Прогнози 2 8000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 26200
2023 / Прогнози 1 26200
2024 / Прогнози 1 26200
48470000-3 Софтуерни пакети за търгове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 25000
2023 / Прогнози 3 25000
2024 / Прогнози 3 25000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не