Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Девин
Дата на публикуване 01-03-2022
Дата на съгласуване 31-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5200
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 300
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 11000
2023 / Прогнози 11 11000
2024 / Прогнози 11 11000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50
2023 / Прогнози 1 50
2024 / Прогнози 1 50
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 2 300
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 1100
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 3 1100
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 600
2023 / Прогнози 2 500
2024 / Прогнози 2 500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да