Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Вършец
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на съгласуване 20-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 58 8000
2023 / Прогнози 58 8000
2024 / Прогнози 58 8000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 10 10000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 750
2023 / Прогнози 50 750
2024 / Прогнози 50 750
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 1000
2023 / Прогнози 20 1000
2024 / Прогнози 20 1000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 8400
2023 / Прогнози 2 8400
2024 / Прогнози 2 8400
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да