Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Гулянци
Дата на публикуване 02-03-2022
Дата на съгласуване 08-12-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 23 1683
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 207
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 6
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 213
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 23 22170
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 20 12455
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 414
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 12869
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 1540
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 778
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 778
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 6373
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 393
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 252
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 645
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 165 4285
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 348
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 348
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 321 15190
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 105 4305
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 178
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4483
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 121 102006
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 115 78785
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 4003
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 82788
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 1875
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 255
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 255
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 510
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 16170
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 11845
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 11845
30213300-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 510
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 510
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 510
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 1300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 120
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 120
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 2600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 181
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 181
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 8000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 21 3086
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3086
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 1700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 10500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2058
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2058
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 2100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 1760
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1760
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 6500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2769
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2769
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 70 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 18 1699
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1699
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1327
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 767
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 767
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 416
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 416
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 1040
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 169
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 169
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 2440
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 9 2440
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2440
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: