Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Омуртаг
Дата на публикуване 02-03-2022
Дата на съгласуване 04-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 375
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 375
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 750
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 900
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 900
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1800
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 13800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3450
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3450
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6900
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 150 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 60 1440
2021 / Отчет за второ тримесечие 48 1152
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2592
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1445
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1050
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2495
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 2600
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1300
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3900
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 4500
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 2400
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 900
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3300
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 900
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2950
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1200
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1750
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2950
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2800
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2800
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2600
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 648
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 576
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1224
Допълнителни данни: