Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Омуртаг
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на съгласуване 04-02-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2800
2023 / Прогнози 1 2800
2024 / Прогнози 1 2800
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4100
2023 / Прогнози 1 4100
2024 / Прогнози 1 4100
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 13800
2023 / Прогнози 1 13800
2024 / Прогнози 1 13800
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3600
2023 / Прогнози 1 3600
2024 / Прогнози 1 3600
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 5000
2023 / Прогнози 15 7000
2024 / Прогнози 15 7000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 400 9600
2023 / Прогнози 450 10800
2024 / Прогнози 450 10800
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 5000
2023 / Прогнози 5 6250
2024 / Прогнози 6 7800
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1500
2023 / Прогнози 5 1500
2024 / Прогнози 5 1500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 80 3760
2023 / Прогнози 80 3840
2024 / Прогнози 80 3840
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да