Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бяла
Дата на публикуване 02-03-2022
Дата на съгласуване 28-09-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 12000
2023 / Прогнози 15 12000
2024 / Прогнози 15 12000
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 4000
2023 / Прогнози 20 4000
2024 / Прогнози 20 4000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 2100
2023 / Прогнози 13 2500
2024 / Прогнози 13 2800
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1000
2023 / Прогнози 5 1000
2024 / Прогнози 5 1000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 99 4200
2023 / Прогнози 100 4300
2024 / Прогнози 100 4300
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1500
2023 / Прогнози 2 1800
2024 / Прогнози 1 2000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 6000
2023 / Прогнози 7 6000
2024 / Прогнози 7 6000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 28000
2023 / Прогнози 8 28000
2024 / Прогнози 8 28000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не