Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Раднево
Дата на публикуване 07-03-2022
Дата на съгласуване 04-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 4709
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 4709
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4709
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 26 116551
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 26 53810
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 49054
2021 / Годишен отчет 0 102864
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 7192
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 5696
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1268
2021 / Годишен отчет 0 6964
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2350
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2153
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2153
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 696
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 134
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 184
2021 / Годишен отчет 0 318
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 331 41058
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 174 17542
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 57 9190
2021 / Годишен отчет 0 26732
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 598
2021 / Годишен отчет 0 598
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 33 9000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 15 3710
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3710
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 5129
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5129
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 234
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 234
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1260
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1260
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 931
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 28 1073
2021 / Годишен отчет 0 2004
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 90
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 90
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 90
30213300-5 Компютърни конфигурации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 2226
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2226
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2090
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2090
30233180-6 Записващи устройства с флашпамет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 325 6500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 277 5614
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 15 195
2021 / Годишен отчет 0 5809
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 468
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 234
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 234
2021 / Годишен отчет 0 468
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1995
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1005
2021 / Годишен отчет 0 3000
Допълнителни данни: