Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Гулянци
Дата на публикуване 07-03-2022
Дата на съгласуване 04-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 165 4030
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 93
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 15 330
2021 / Годишен отчет 0 423
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 23 1763
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 207
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 27
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 11 446
2021 / Годишен отчет 0 680
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 23670
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 8730
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 3115
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 14 9761
2021 / Годишен отчет 0 21606
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 23 26370
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2088
2021 / Отчет за второ тримесечие 20 7325
2021 / Отчет за трето тримесечие 13 4056
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 19 10544
2021 / Годишен отчет 0 24013
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 321 16949
2021 / Отчет за първо тримесечие 21 780
2021 / Отчет за второ тримесечие 105 3561
2021 / Отчет за трето тримесечие 14 302
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 104 4678
2021 / Годишен отчет 0 9321
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 2540
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 478
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 377
2021 / Годишен отчет 0 1155
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 2155
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 618
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 618
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 122 121731
2021 / Отчет за първо тримесечие 12 9672
2021 / Отчет за второ тримесечие 115 69113
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 4003
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 23 17115
2021 / Годишен отчет 0 99903
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 10200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 21 3086
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 1845
2021 / Годишен отчет 0 4931
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 10673
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 393
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 504
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 4428
2021 / Годишен отчет 0 5325
30213300-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2000
2021 / Годишен отчет 0 2000
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 510
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 510
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 510
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 1420
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 2600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 77
2021 / Годишен отчет 0 77
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 181
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 181
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2085
2021 / Годишен отчет 0 2085
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 10500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2058
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1616
2021 / Годишен отчет 0 3674
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 2100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2021 / Отчет за трето тримесечие 7 1460
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1760
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 6500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2769
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2038
2021 / Годишен отчет 0 4807
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 70 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 18 1699
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1699
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1327
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 767
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 560
2021 / Годишен отчет 0 1327
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 1040
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 169
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 169
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 400
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 85
2021 / Годишен отчет 0 485
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 2440
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 2440
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2440
Допълнителни данни: