Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Ямбол
Дата на публикуване 07-03-2022
Дата на съгласуване 04-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 63 23100
2021 / Отчет за първо тримесечие 26 4320
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 5527
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 15 8396
2021 / Годишен отчет 0 18243
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 38 9481
2021 / Отчет за първо тримесечие 15 3283
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 2600
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 16 3231
2021 / Годишен отчет 0 9114
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 69 81591
2021 / Отчет за първо тримесечие 49 9398
2021 / Отчет за второ тримесечие 41 14013
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 57 28754
2021 / Годишен отчет 0 52165
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 11520
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 11520
2021 / Годишен отчет 0 11520
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 6150
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 509
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 90
2021 / Годишен отчет 0 599
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 29 18544
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 624
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1920
2021 / Годишен отчет 0 2544
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 624 73999
2021 / Отчет за първо тримесечие 173 16178
2021 / Отчет за второ тримесечие 194 18973
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 401 24643
2021 / Годишен отчет 0 59794
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4860
2021 / Годишен отчет 0 4860
30237450-8 Графичен таблет 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1784
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1784
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 17019
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2159
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 14812
2021 / Годишен отчет 0 16971
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 16000
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 1542
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 8262
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 5668
2021 / Годишен отчет 0 15472
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 75 5873
2021 / Отчет за първо тримесечие 44 1544
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 1185
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 38 1659
2021 / Годишен отчет 2 4388
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 786
2021 / Отчет за първо тримесечие 14 179
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 26
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 87
2021 / Годишен отчет 0 292
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 55 10978
2021 / Отчет за първо тримесечие 25 3139
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 2177
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 34 5140
2021 / Годишен отчет 0 10456
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 4360
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 954
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 954
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 2268
2021 / Годишен отчет 0 4176
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 166 49718
2021 / Отчет за първо тримесечие 70 6918
2021 / Отчет за второ тримесечие 73 13586
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 123 23857
2021 / Годишен отчет 6 44361
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 7200
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 1200
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1800
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 3764
2021 / Годишен отчет 0 6764
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 163 155927
2021 / Отчет за първо тримесечие 71 19465
2021 / Отчет за второ тримесечие 52 56400
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 99 48601
2021 / Годишен отчет 0 124466
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 49 67853
2021 / Отчет за първо тримесечие 48 13783
2021 / Отчет за второ тримесечие 59 15201
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 96 30417
2021 / Годишен отчет 0 59401
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 32 55549
2021 / Отчет за първо тримесечие 6 2194
2021 / Отчет за второ тримесечие 29 12844
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 51 21422
2021 / Годишен отчет 0 36460
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 26 6234
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 24 4830
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1234
2021 / Годишен отчет 0 6064
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 47 26112
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 497
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 4905
2021 / Годишен отчет 0 5402
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 50
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 50
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 5649
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 860
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 870
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 2676
2021 / Годишен отчет 0 4406
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 116 110410
2021 / Отчет за първо тримесечие 103 77634
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 7729
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 16754
2021 / Годишен отчет 0 102117
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 18 2189
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 748
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 245
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 590
2021 / Годишен отчет 0 1583
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 110 12616
2021 / Отчет за първо тримесечие 28 3043
2021 / Отчет за второ тримесечие 27 1762
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 15 2766
2021 / Годишен отчет 0 7571
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 341 16316
2021 / Отчет за първо тримесечие 37 1496
2021 / Отчет за второ тримесечие 19 1847
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 170 9819
2021 / Годишен отчет 0 13162
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 480
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 120
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 120
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 141 26009
2021 / Отчет за първо тримесечие 135 22285
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 3542
2021 / Годишен отчет 0 25827
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 965
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 30
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 489
2021 / Годишен отчет 0 519
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1052
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1052
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1052
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 106 2090
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 10
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 251
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 35 313
2021 / Годишен отчет 0 574
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 172
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 172
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 172
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 13145
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 3048
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 10087
2021 / Годишен отчет 0 13135
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1957
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 870
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 957
2021 / Годишен отчет 0 1827
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2556
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2556
2021 / Годишен отчет 0 2556
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3897
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3897
2021 / Годишен отчет 0 3897
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3300
2021 / Годишен отчет 0 3300
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 18516
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 18422
2021 / Годишен отчет 0 18422
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 1829
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1414
2021 / Годишен отчет 0 1414
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 6765
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 700
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 195
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 5675
2021 / Годишен отчет 0 6570
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 9700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 8000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1700
2021 / Годишен отчет 0 9700
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1427
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1427
2021 / Годишен отчет 0 1427
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 141869
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 141869
2021 / Годишен отчет 0 141869
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 330
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 330
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 330
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 240
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 240
2021 / Годишен отчет 0 240
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 112
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 112
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 112
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 776
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 775
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 775
Допълнителни данни: