Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на младежта и спорта
Дата на публикуване 07-03-2022
Дата на съгласуване 04-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 73 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 15 880
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 494
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 563
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 235
2021 / Годишен отчет 0 2172
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 2203
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 366
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 552
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 740
2021 / Годишен отчет 0 1658
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 53 21940
2021 / Отчет за първо тримесечие 16 4099
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 5788
2021 / Отчет за трето тримесечие 10 4395
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 5043
2021 / Годишен отчет 0 19325
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 29 88800
2021 / Отчет за първо тримесечие 12 12193
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 10565
2021 / Отчет за трето тримесечие 14 14600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 11 21515
2021 / Годишен отчет 0 58873
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 240
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 240
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 480
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 240
2021 / Годишен отчет 0 1200
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 44 131900
2021 / Отчет за първо тримесечие 15 27014
2021 / Отчет за второ тримесечие 14 30962
2021 / Отчет за трето тримесечие 11 21275
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 15 42091
2021 / Годишен отчет 0 121342
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 69 5500
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 186
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 505
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 180
2021 / Годишен отчет 0 871
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 87 15800
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 360
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 60
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 120
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1470
2021 / Годишен отчет 0 2010
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 37 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 119
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 180
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1253
2021 / Годишен отчет 0 1552
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 877 16340
2021 / Отчет за първо тримесечие 38 303
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 125
2021 / Отчет за трето тримесечие 11 1240
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 16 1061
2021 / Годишен отчет 0 2729
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 397 4500
2021 / Отчет за първо тримесечие 200 1107
2021 / Отчет за второ тримесечие 13 537
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 772
2021 / Годишен отчет 0 2416
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 32 11600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1724
2021 / Отчет за трето тримесечие 7 3359
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5083
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 164 57300
2021 / Отчет за първо тримесечие 45 28083
2021 / Отчет за второ тримесечие 38 2117
2021 / Отчет за трето тримесечие 17 1526
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 42 23560
2021 / Годишен отчет 0 55286
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 16400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1320
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1980
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 3780
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 4985
2021 / Годишен отчет 0 12065
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 6500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 348
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 4121
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1139
2021 / Годишен отчет 0 5728
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 15000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 12689
2021 / Годишен отчет 0 12689
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 22200
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 3555
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4482
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 5682
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 8218
2021 / Годишен отчет 0 21937
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19715
2021 / Годишен отчет 0 19715
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 8100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8007
2021 / Годишен отчет 0 8007
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 18300
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 450
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 768
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 450
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 612
2021 / Годишен отчет 0 2280
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5997
2021 / Годишен отчет 0 5997
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 40000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 91
2021 / Годишен отчет 0 91
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 325
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 25
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 246
2021 / Годишен отчет 0 271
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 7200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 7164
2021 / Годишен отчет 0 7164
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 34400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 4292
2021 / Годишен отчет 0 4292
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 59 14000
2021 / Отчет за първо тримесечие 13 2323
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2323
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 42000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 39900
2021 / Годишен отчет 0 39900
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 3400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 400
2021 / Годишен отчет 0 400
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 31500
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 3160
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 6541
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 5854
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 6747
2021 / Годишен отчет 0 22302
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 12
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 12
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 3800
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 379
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 786
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 623
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 528
2021 / Годишен отчет 0 2316
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 72
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2160
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1080
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 540
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 540
2021 / Годишен отчет 0 2160
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 9540
2021 / Отчет за първо тримесечие 10 9540
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9540
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 500
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 32
2021 / Годишен отчет 0 532
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: