Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавен фонд "Земеделие"
Дата на публикуване 07-03-2022
Дата на съгласуване 04-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 250 437400
2021 / Отчет за първо тримесечие 250 437400
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 437400
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 165 60000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 161 50953
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 20 3744
2021 / Годишен отчет 0 54697
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 16 30000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 16 23213
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 23213
48451000–4 софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 120000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 115848
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 115848
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 200000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 45111
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 51682
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 26848
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 29180
2021 / Годишен отчет 0 152821
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 600 38500
2021 / Отчет за първо тримесечие 76 4692
2021 / Отчет за второ тримесечие 286 13743
2021 / Отчет за трето тримесечие 109 6576
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 183 9330
2021 / Годишен отчет 0 34341
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 522500
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 87844
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 106360
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 193613
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 118935
2021 / Годишен отчет 0 506752
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 3461500
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 593039
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 1345596
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 575665
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 682664
2021 / Годишен отчет 0 3196964
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 84000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 308500
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 76752
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 70752
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 82752
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 76752
2021 / Годишен отчет 0 307008
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 51500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 12525
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 8350
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 15069
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 15069
2021 / Годишен отчет 0 51013
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 250 88000
2021 / Отчет за първо тримесечие 250 48000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 225 33840
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 81840
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 225 518000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 225 431582
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 431582
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 720000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1912 2060000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 97454
2021 / Отчет за трето тримесечие 1910 1828028
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 59653
2021 / Годишен отчет 0 1985135
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 1536600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 11 935438
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 524656
2021 / Годишен отчет 0 1460094
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 200 80000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 96 18426
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 50 56130
2021 / Годишен отчет 0 74556
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 250000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 225289
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 18641
2021 / Годишен отчет 0 243930
Допълнителни данни: