Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 08-03-2022
Дата на съгласуване 04-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 157700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 157680
2021 / Годишен отчет 0 157680
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 75 4340940
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 45 4145080
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 15 23040
2021 / Годишен отчет 0 4168120
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 22 605780
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 23 592202
2021 / Годишен отчет 0 592202
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 59920
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 672
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 48 36493
2021 / Годишен отчет 0 37165
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10900 119200
2021 / Отчет за първо тримесечие 2443 11804
2021 / Отчет за второ тримесечие 2357 11572
2021 / Отчет за трето тримесечие 2063 12585
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6689 47283
2021 / Годишен отчет 0 83244
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 42 968400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 41 924267
2021 / Годишен отчет 0 924267
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 62000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 61320
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 61320
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 30000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 30000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 30000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 50880
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 5880
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 9362
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7997
2021 / Годишен отчет 0 23239
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 418662
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 19017
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 93673
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 90048
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 116702
2021 / Годишен отчет 0 319440
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3306620
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 66036
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 596321
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 587291
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1129661
2021 / Годишен отчет 0 2379309
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 99265 1528000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 27990
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 99264 1500000
2021 / Годишен отчет 0 1527990
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 372660
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 9420
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 30800
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 45720
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 14 278537
2021 / Годишен отчет 0 364477
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 13379204
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 147834
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 2946191
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 3131218
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 7100092
2021 / Годишен отчет 0 13325335
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 50000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 12300
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 8200
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 16400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 12300
2021 / Годишен отчет 0 49200
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1700000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 392400
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 280800
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 392400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 541200
2021 / Годишен отчет 0 1606800
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 538000
2021 / Отчет за първо тримесечие 16 3000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 531330
2021 / Годишен отчет 0 534330
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1331380
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 302400
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 302400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 715919
2021 / Годишен отчет 0 1320719
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 920 1649300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 480 736083
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 439 900000
2021 / Годишен отчет 0 1636083
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 359 574000
2021 / Отчет за първо тримесечие 121 185856
2021 / Отчет за второ тримесечие 164 230744
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 38 72000
2021 / Годишен отчет 0 488600
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 363300
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 88350
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 88350
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2100
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 22 184480
2021 / Годишен отчет 0 363280
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 579800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 15 547859
2021 / Годишен отчет 0 547859
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1892 112200
2021 / Отчет за първо тримесечие 482 3330
2021 / Отчет за второ тримесечие 40 234
2021 / Отчет за трето тримесечие 100 583
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5244 81643
2021 / Годишен отчет 0 85790
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 30000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 10 30000
2021 / Годишен отчет 0 30000
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 37 196800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 37 192673
2021 / Годишен отчет 0 192673
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 521069
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 89866
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 431128
2021 / Годишен отчет 0 520994
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 1547731
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 510134
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 14 1037596
2021 / Годишен отчет 0 1547730
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 200000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79820000-8 Аутсорс на печата и копирането 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 951 1440000
2021 / Отчет за първо тримесечие 951 307826
2021 / Отчет за второ тримесечие 951 307826
2021 / Отчет за трето тримесечие 951 217257
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 951 343944
2021 / Годишен отчет 0 1176853
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 66000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 30000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 3392
2021 / Годишен отчет 0 33392
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 39680
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 5764480
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2311580
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1084396
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2365484
2021 / Годишен отчет 0 5761460
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 138 287100
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 5973
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5804
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 3096
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 137 269293
2021 / Годишен отчет 0 284166
32580000-2 Оборудване за представяне на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 22320
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 18 63770
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 18 53157
2021 / Годишен отчет 0 53157
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 11810
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 11 11207
2021 / Годишен отчет 0 11207
48482000-0 Софтуерни пакети за икономическо разузнаване (BI) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 5200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 5169
2021 / Годишен отчет 0 5169
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 60 144900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 60 142440
2021 / Годишен отчет 0 142440
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 77 219000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 77 194280
2021 / Годишен отчет 0 194280
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 4750
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 27760
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48520000-9 Мултимедийни софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 2800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2784
2021 / Годишен отчет 0 2784
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 55 1431777
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 29 1380397
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 50 16410
2021 / Годишен отчет 0 1396807
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 93600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 91636
2021 / Годишен отчет 0 91636
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 40 1029350
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 40 1022707
2021 / Годишен отчет 0 1022707
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 158765 581500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 158765 491538
2021 / Годишен отчет 0 491538
48611000-4 Софтуерни пакети за бази данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 328400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 313200
2021 / Годишен отчет 0 313200
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3825 298600
2021 / Отчет за първо тримесечие 577 34239
2021 / Отчет за второ тримесечие 1115 73988
2021 / Отчет за трето тримесечие 24 8495
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1468 174592
2021 / Годишен отчет 0 291314
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 1276360
2021 / Отчет за първо тримесечие 33 229936
2021 / Отчет за второ тримесечие 33 304918
2021 / Отчет за трето тримесечие 12 234209
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 306325
2021 / Годишен отчет 0 1075388
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 17400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3250
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2452
2021 / Отчет за трето тримесечие 7 2932
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 8732
2021 / Годишен отчет 0 17366
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 9000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 8940
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 8940
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1894 2797900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 7080
2021 / Отчет за трето тримесечие 396 492888
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1496 2297856
2021 / Годишен отчет 0 2797824
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 25800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3240
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 25749
2021 / Годишен отчет 0 28989
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2784
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 3654
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 11136
2021 / Годишен отчет 0 17574
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 150 27900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 150 27900
2021 / Годишен отчет 0 27900
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2684400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2684400
2021 / Годишен отчет 0 2684400
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1557800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1546800
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 11000
2021 / Годишен отчет 0 1557800
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10600
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2646
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 7872
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 10518
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 25200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 6930
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 6930
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4620
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7992
2021 / Годишен отчет 0 26472
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 770900
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 232449
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 145603
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 202787
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 190005
2021 / Годишен отчет 0 770844
80510000-2 Услуги по специализирано обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 18000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 18000
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2879800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2045931
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 251396
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 320061
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 222490
2021 / Годишен отчет 0 2839878
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 140 48000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 120 38736
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 28 9038
2021 / Годишен отчет 0 47774
30213100-6. Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 40 93552
2021 / Отчет за първо тримесечие 40 93552
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 93552
Допълнителни данни: