Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Дата на публикуване 10-03-2022
Дата на съгласуване 09-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1000
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 2000
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 200
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 200
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 9500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8352
2021 / Годишен отчет 1 8352
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 3300
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 594
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 608
2021 / Годишен отчет 2 1202
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1080
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 144
2021 / Годишен отчет 1 1224
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 2200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2511
2021 / Годишен отчет 1 2511
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 24000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 23940
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 6 23940
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 17000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 15488
2021 / Годишен отчет 3 15488
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 142 8744
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 142 8722
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 142 8722
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 3032
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 3031
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 4 3031
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 1340
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 104
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 42
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 31
2021 / Годишен отчет 14 177
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 60
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 59
2021 / Годишен отчет 1 59
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 13 682
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 336
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 240
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 291
2021 / Годишен отчет 31 1549
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1233
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 1233
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 660
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4464
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 7080
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6240
2021 / Годишен отчет 1 18444
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1116
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2580
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2580
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4044
2021 / Годишен отчет 1 10320
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 13724
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 468
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1010
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 752
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1653
2021 / Годишен отчет 1 3883
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 100 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 383
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 1353
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 1118
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 2948
2021 / Годишен отчет 22 5802
Допълнителни данни: