Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на правосъдието
Дата на публикуване 11-03-2022
Дата на съгласуване 04-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 45400
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 4825
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 4139
2021 / Отчет за трето тримесечие 85 2126
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 101 1428
2021 / Годишен отчет 0 12518
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 36270
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 6348
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 8946
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 9408
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 11544
2021 / Годишен отчет 0 36246
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 123500
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 11364
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 45458
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 36057
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 30577
2021 / Годишен отчет 0 123456
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 114664
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 11356
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 50886
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 14922
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 37412
2021 / Годишен отчет 0 114576
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 632800
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 78381
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 124757
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 179037
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 171070
2021 / Годишен отчет 0 553245
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 25700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 25185
2021 / Годишен отчет 0 25185
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 212 127705
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1084
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 627
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 74
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 115920
2021 / Годишен отчет 0 117705
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3550
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 837 95574
2021 / Отчет за първо тримесечие 36 35863
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 23166
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 801 20034
2021 / Годишен отчет 0 79063
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 356 358061
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 185944
2021 / Годишен отчет 0 185944
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 12254
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 12254
2021 / Годишен отчет 0 12254
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1847
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 686
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 906
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 255
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1847
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 295
2021 / Годишен отчет 0 295
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 72000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 72000
2021 / Годишен отчет 0 72000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 8100
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1900
2021 / Годишен отчет 0 10000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1235306
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 31530
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 576296
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 32531
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 594949
2021 / Годишен отчет 0 1235306
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 67200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 67200
2021 / Годишен отчет 0 67200
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 10046
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 338
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 9708
2021 / Годишен отчет 0 10046
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 501 345070
2021 / Отчет за първо тримесечие 150 207000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 6126
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 81 131944
2021 / Годишен отчет 0 345070
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 27 30004
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4685
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 26 24974
2021 / Годишен отчет 0 29659
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1200
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1200
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1487
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1485
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1485
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1369943
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 256649
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1033170
2021 / Годишен отчет 0 1289819
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 31090
2021 / Годишен отчет 0 31090
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 114000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 114000
2021 / Годишен отчет 0 114000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 9600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 172000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 42850
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 42850
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 79267
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 164967
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 220200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 38390
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 37938
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 984
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 131700
2021 / Годишен отчет 0 209012
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 11720
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 11720
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 6000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 30000
2021 / Годишен отчет 0 36000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3007900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 21600
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1649200
2021 / Годишен отчет 0 1670800
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 240000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 240000
2021 / Годишен отчет 0 240000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 14800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 14800
2021 / Годишен отчет 0 14800
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 34000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4134
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 9984
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5382
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 12289
2021 / Годишен отчет 0 31789
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 801 104500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 19614
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 800 66576
2021 / Годишен отчет 0 86190
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 168000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 168000
2021 / Годишен отчет 0 168000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 20800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7420
2021 / Годишен отчет 0 7420
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 11340
2021 / Годишен отчет 0 11340
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 364960
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 792
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 792
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 792
2021 / Годишен отчет 0 2376
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 17610
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 22 17608
2021 / Годишен отчет 0 17608
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 909361
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 101957
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 36000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 233400
2021 / Годишен отчет 0 371357
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3260
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3253
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3253
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: