Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на вътрешните работи
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на съгласуване 11-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2019488
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 184778
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 59529
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1365416
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 409765
2021 / Годишен отчет 0 2019488
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 488660
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 131098
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 330000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 27562
2021 / Годишен отчет 0 488660
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 179052
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 32539
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 146513
2021 / Годишен отчет 0 179052
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 145895
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 145895
2021 / Годишен отчет 0 145895
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 454105
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 451967
2021 / Годишен отчет 0 451967
Допълнителни данни: