Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Белово
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на съгласуване 11-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 6350
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2850
2021 / Годишен отчет 0 2850
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 13188
2021 / Отчет за първо тримесечие 14 10332
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 10332
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 5600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 5600
2021 / Годишен отчет 0 5600
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 3700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 3100
2021 / Годишен отчет 0 3700
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000
2021 / Годишен отчет 0 1000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 23 1061
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 336
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 11
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 240
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 432
2021 / Годишен отчет 0 1019
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 2800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 820
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 676
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 300
2021 / Годишен отчет 0 1796
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 600
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 3000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 462
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 462
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 40 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 15 1131
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 84
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 785
2021 / Годишен отчет 0 2000
Допълнителни данни: