Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Сърница
Дата на публикуване 18-03-2022
Дата на съгласуване 18-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1350
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 80
2021 / Годишен отчет 0 80
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 1200
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1170
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1213
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1223
2021 / Годишен отчет 0 4806
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6564
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3600
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 840
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 1584
2021 / Годишен отчет 0 6024
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 720
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 140
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 419
2021 / Годишен отчет 0 559
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1016
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 64
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 105
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 106
2021 / Годишен отчет 0 275
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5424
2021 / Отчет за първо тримесечие 20 1010
2021 / Отчет за второ тримесечие 13 749
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 260
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 27 1794
2021 / Годишен отчет 8 3813
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 9000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 9000
2021 / Годишен отчет 0 9000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 275
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 85
2021 / Годишен отчет 0 360
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 980
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 120
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 120
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 120
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 120
2021 / Годишен отчет 0 480
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 2800
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2800
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2110
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 240
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 670
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 515
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 635
2021 / Годишен отчет 2 2060
30213300-8. Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 9000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: