Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на икономиката
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на съгласуване 09-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19728
2021 / Годишен отчет 0 19728
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 101 299720
2021 / Отчет за първо тримесечие 66 101184
2021 / Отчет за второ тримесечие 13 30262
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 13986
2021 / Годишен отчет 60 145432
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 59 199533
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 22098
2021 / Годишен отчет 0 22098
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 6800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 120
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 42000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 40057
2021 / Годишен отчет 0 40057
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 17000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 6118
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2832
2021 / Годишен отчет 0 8950
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 379128
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 69264
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 70977
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 59892
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 88895
2021 / Годишен отчет 2 289028
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 75 239522
2021 / Отчет за първо тримесечие 13 35271
2021 / Отчет за второ тримесечие 19 43712
2021 / Отчет за трето тримесечие 10 29044
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 29 85724
2021 / Годишен отчет 0 193751
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 260 34582
2021 / Отчет за първо тримесечие 21 1296
2021 / Отчет за второ тримесечие 72 3009
2021 / Отчет за трето тримесечие 38 2830
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 224 8416
2021 / Годишен отчет 20 15551
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 5251
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 1522
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 104
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 127
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2731
2021 / Годишен отчет 1 4484
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 37 115200
2021 / Отчет за първо тримесечие 38 14266
2021 / Отчет за второ тримесечие 37 28195
2021 / Отчет за трето тримесечие 39 24021
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 41 23147
2021 / Годишен отчет 2 89629
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 12120
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 60
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 60
2021 / Годишен отчет 0 5120
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 594
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 29
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 454
2021 / Годишен отчет 0 483
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 816
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 816
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 28 19400
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 2510
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 2287
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 2712
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 10 8362
2021 / Годишен отчет 0 15871
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 1838900
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 180000
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 780
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 73200
2021 / Годишен отчет 3 253980
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2900
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2400
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 429
2021 / Годишен отчет 1 2829
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 90600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 84 102756
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 30 22284
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 14 20439
2021 / Годишен отчет 0 42723
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 40 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 365 19800
2021 / Отчет за първо тримесечие 122 6986
2021 / Отчет за второ тримесечие 11 39
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 188
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 24 1783
2021 / Годишен отчет 115 8996
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1237 20640
2021 / Отчет за първо тримесечие 210 4952
2021 / Отчет за второ тримесечие 34 1588
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 211
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 48 1064
2021 / Годишен отчет 80 7815
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 8852
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1110
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1260
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 2370
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 101 34982
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 9588
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 21850
2021 / Годишен отчет 1 31438
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4469
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4469
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 624
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 624
48470000-3 Софтуерни пакети за търгове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 90000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 28800
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 30000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 30000
2021 / Годишен отчет 0 88800
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 105000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 44160
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 44160
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 588
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1098
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1686
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 37 26900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 499
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 36 26400
2021 / Годишен отчет 0 26899
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 32847
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4620
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4620
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 706 88800
2021 / Отчет за първо тримесечие 142 15878
2021 / Отчет за второ тримесечие 123 14291
2021 / Отчет за трето тримесечие 70 8190
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 146 29262
2021 / Годишен отчет 0 67621
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 25 8862
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 2305
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 94
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 4059
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 891
2021 / Годишен отчет 0 7349
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6000
2021 / Годишен отчет 0 6000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 23357
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 9180
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5681
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 6048
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 6048
2021 / Годишен отчет 0 26957
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 14112
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3528
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3528
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 3528
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2352
2021 / Годишен отчет 0 12936
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 23539
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4085
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1221
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19313
2021 / Годишен отчет 0 24619
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 7673
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7318
2021 / Годишен отчет 0 7318
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 780
2021 / Годишен отчет 0 780
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 17960
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3200
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3200
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4800
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1960
2021 / Годишен отчет 0 13160
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1448
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2895
2021 / Годишен отчет 0 4343
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1157
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1157
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000
2021 / Годишен отчет 0 1000
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 14980
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 57
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 803
2021 / Годишен отчет 0 860
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 27 35800
2021 / Отчет за първо тримесечие 27 6161
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 8948
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 9115
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 27 8886
2021 / Годишен отчет 0 33110
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 8400
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 1630
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2520
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1890
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1890
2021 / Годишен отчет 0 7930
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35400
2021 / Годишен отчет 0 35400
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 82900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 81600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 81600
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 18813
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 4529
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4529
80533000-8 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 60
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 60
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4788
2021 / Годишен отчет 0 4788
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 3955
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3955
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 200 431800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30125000–1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 29 35807
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 29 27388
2021 / Годишен отчет 0 27388
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 34800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 34758
2021 / Годишен отчет 0 34758
72246000-1 Консултантски услуги по компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35749
2021 / Годишен отчет 0 35749
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2300
2021 / Годишен отчет 0 2300
72212610-8 Услуги по раазработване на софтуер за бази данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 15300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 13 15272
2021 / Годишен отчет 0 15272
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 63000
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 19495
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 13592
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 6907
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 22651
2021 / Годишен отчет 0 62645
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1485
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1485
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2160
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5760
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4320
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4320
2021 / Годишен отчет 0 16560
Допълнителни данни: