Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Марица
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на съгласуване 21-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 95 3976
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 44 2327
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 33 839
2021 / Годишен отчет 0 3166
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 26345
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 31 20146
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 3528
2021 / Годишен отчет 0 23674
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 32 25361
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 11381
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 10 8594
2021 / Годишен отчет 0 19975
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 642 48700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 378 22974
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 291 17764
2021 / Годишен отчет 0 40738
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 6430
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 33 1438
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 389
2021 / Годишен отчет 0 1827
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 8128
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1514
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 3712
2021 / Годишен отчет 0 5226
80420000-4 Услуги по електронно обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 23 39720
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 33 26467
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 4560
2021 / Годишен отчет 0 31027
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 131 42348
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 69 17919
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 68 17182
2021 / Годишен отчет 0 35101
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 3486
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 336
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 522
2021 / Годишен отчет 0 858
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 10 9611
2021 / Годишен отчет 0 9611
Допълнителни данни: