Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на съгласуване 18-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 86700
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 154000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8100
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 57 101900
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 24000
32430000-6 Глобална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 20800
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 120000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 55 89200
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 54 4000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 341800
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 6000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 117 232000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 96000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 15000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 162 51000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 40000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10800
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 4200
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 261 92000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 43000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 116000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 38000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 28 27800
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 24000
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
724150002 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 130000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 9500
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 142 2650
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 84000
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 562992
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 281000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 360000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 29000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 27400
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1650
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 30000
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 90 19500
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 1000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 1000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 8000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 80 8500
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 170 11000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 500
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 27000
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 2500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 500
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200000
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3500
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 25000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4200
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 120 15000
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 1000
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1400
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да