Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на съгласуване 18-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8238 196420
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 598000
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7200
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 500
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 276700
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 61300
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 33200
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 177300
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 46 467100
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 149100
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 182800
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 26 36500
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 173 340000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 87 189900
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 10000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 16200
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6500
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 96000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 558000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 400
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 12300
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3500
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 25500
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 55800
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 29600
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3600
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 50700
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 168000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2400
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2400
32413100-2 Рутери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2400
30192000-1 Доставка на принадлежности за офиса 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
32323000-3 Видеомонитори 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1300
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 1040
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8249 215000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 36000
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 35500
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 1210400
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 108000
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 17200
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 6000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 26200
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 317000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 19000
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 36800
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 2840
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 37 6000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 10000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 33500
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 37 94500
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 52 6000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 24000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 48000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2440000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 45 233500
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 4500
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 6194913
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 90000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 17500
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 158000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1284 1284000
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 107 21400
72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 35000
72223000-4 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72700000-7 Услуги, свързани с компютърни мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
50334400-9 Услуги по поддържане на комуникационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48500000-3 Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
32424000-1 Мрежова инфраструктура 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 960400
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 720000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 7100
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 500000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 14000
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 15000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 2284999
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7648451
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 206000
32427000-2 Мрежова система 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 28125033
64226000-6 Услуги по предаване на данни между системи и устройства (комбинация от телекомуникационни и компютърни) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 90000
32550000-3 Телефонно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 18000
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1900
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 1200
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 3000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 2500
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2400
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да