Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на съгласуване 15-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 11199220
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2200
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 2316362
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 496200
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 60000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5260 430000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 36000
30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 4800
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 62000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 53 91500
48823000-3 Файлови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 80000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 437268
79820000-8 Аутсорс на печата и копирането 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 951 1440000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11050 176900
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 66000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 495610
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 91440
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 369 1819000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 99265 1030000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 21413000
72253000-3 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 705600
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 108000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 144900
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5200
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 14 672000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 36000
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 457000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 24000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120000
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 360000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1404000
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1800000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3800000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 65000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 900000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 110000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 662 813000
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3029000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 210000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1800 35600
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 11800
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 22000
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 1120200
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 788100
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12500
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 229000
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3200
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 4042500
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 65900
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 810000
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 140 35800
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
80510000-2 Услуги по специализирано обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 75000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да