Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Мизия
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на съгласуване 07-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 2890
2021 / Отчет за първо тримесечие 10 2890
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2890
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 1267
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 387
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 95
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 531
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1013
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 652
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 166
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 46
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 34
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 69
2021 / Годишен отчет 0 315
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 1330
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 108
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1214
2021 / Годишен отчет 0 1322
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 155 6780
2021 / Отчет за първо тримесечие 26 993
2021 / Отчет за второ тримесечие 48 1692
2021 / Отчет за трето тримесечие 18 680
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 16 1216
2021 / Годишен отчет 0 4581
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 10356
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 2324
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 3015
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1005
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 2470
2021 / Годишен отчет 0 8814
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 28 5200
2021 / Отчет за първо тримесечие 9 2091
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 945
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 928
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 624
2021 / Годишен отчет 0 4588
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 8649
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1600
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 999
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2599
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 7100
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 2292
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2692
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1838
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6822
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 800
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 150
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1050
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 457
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 193
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 335
2021 / Годишен отчет 0 985
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4550
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 974
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 974
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1016
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 973
2021 / Годишен отчет 0 3937
72410000-7 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 7750
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 7621
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4624
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 19995
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 424
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 422
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 422
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 543
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 320
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 100
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 220
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 1191
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 94
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 1097
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1191
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 690
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 690
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 690
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 816
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 816
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 816
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 8000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 7574
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7574
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1973
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 1973
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1973
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 4400
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 2266
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 1958
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4224
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 20
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1137
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 330
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 487
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 817
Допълнителни данни: