Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Дата на публикуване 22-03-2022
Дата на съгласуване 22-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 25 55000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 25 5000
32412110-8 Интернет мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 20000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 4000
2024 / Прогнози 8 4000
2025 / Прогнози 8 4000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 24000
2024 / Прогнози 1 24000
2025 / Прогнози 1 24000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 8400
2024 / Прогнози 1 8400
2025 / Прогнози 1 8400
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 250
2024 / Прогнози 1 250
2025 / Прогнози 1 250
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4300
2024 / Прогнози 1 4300
2025 / Прогнози 1 4300
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1600
2024 / Прогнози 1 1600
2025 / Прогнози 1 1600
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 2000
2024 / Прогнози 30 2000
2025 / Прогнози 30 2000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 60
2024 / Прогнози 1 60
2025 / Прогнози 1 60
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 80 20000
2024 / Прогнози 80 20000
2025 / Прогнози 80 20000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 2800
2024 / Прогнози 6 2800
2025 / Прогнози 6 2800
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 13000
2024 / Прогнози 1 13000
2025 / Прогнози 1 13000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 13900
2024 / Прогнози 1 13900
2025 / Прогнози 1 13900
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 142 9000
2024 / Прогнози 142 9000
2025 / Прогнози 142 9000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 3200
2024 / Прогнози 4 3200
2025 / Прогнози 4 3200
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 1490
2024 / Прогнози 25 1490
2025 / Прогнози 25 1490
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 20000
2024 / Прогнози 1 9000
2025 / Прогнози 1 10000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 61000
2025 / Прогнози 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 30000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не