Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Дата на публикуване 23-03-2022
Дата на съгласуване 18-02-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 16800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 13000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 12160
2021 / Годишен отчет 0 12160
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 38000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 36000
2021 / Годишен отчет 0 36000
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 13700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2090
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7663
2021 / Годишен отчет 0 9753
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 840222
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 265708
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 35637
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 538279
2021 / Годишен отчет 0 839624
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 503 1130203
2021 / Отчет за първо тримесечие 30 46368
2021 / Отчет за второ тримесечие 162 324982
2021 / Отчет за трето тримесечие 50 112629
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 418 634778
2021 / Годишен отчет 0 1118757
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 653 908080
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 651 893782
2021 / Годишен отчет 0 893782
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 55 380169
2021 / Отчет за първо тримесечие 16 87045
2021 / Отчет за второ тримесечие 15 83190
2021 / Отчет за трето тримесечие 19 83745
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 17 92240
2021 / Годишен отчет 0 346220
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 30000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 37800
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 8923
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 18920
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 5520
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 3110
2021 / Годишен отчет 0 36473
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 31 155640
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 15852
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 48338
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 25596
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 34673
2021 / Годишен отчет 0 124459
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 420 40320
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1120
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 417 11985
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 418 26189
2021 / Годишен отчет 0 39294
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 128 2210600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 35076
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 16880
2021 / Годишен отчет 0 51956
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 11600
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3312
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2208
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1104
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4416
2021 / Годишен отчет 0 11040
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 23681 72254
2021 / Отчет за първо тримесечие 327 7815
2021 / Отчет за второ тримесечие 1608 34747
2021 / Отчет за трето тримесечие 322 9058
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 666 16154
2021 / Годишен отчет 0 67774
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 638000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 65615
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 259685
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 193575
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 119123
2021 / Годишен отчет 0 637998
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 48800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3600
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 10350
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 14430
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 19035
2021 / Годишен отчет 0 47415
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 19 1079500
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 138549
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 291678
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 311833
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 331910
2021 / Годишен отчет 0 1073970
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 22 159633
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 9189
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 78776
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 41698
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 28883
2021 / Годишен отчет 0 158546
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 517 197500
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 83381
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1800
2021 / Отчет за трето тримесечие 511 23827
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 87408
2021 / Годишен отчет 0 196416
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 74250
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1728
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3456
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 16320
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 52663
2021 / Годишен отчет 0 74167
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 47207
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 8845
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 19
2021 / Годишен отчет 0 8864
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 32810
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 17341
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1375
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 12136
2021 / Годишен отчет 0 30852
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 16 195615
2021 / Отчет за първо тримесечие 6 44282
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 46795
2021 / Отчет за трето тримесечие 7 46669
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 54884
2021 / Годишен отчет 0 192630
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 335760
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 197712
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 83400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 281112
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 75221
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 18820
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 8820
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 8900
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 38045
2021 / Годишен отчет 0 74585
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 29 264471
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 71141
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 73493
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 17145
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 96994
2021 / Годишен отчет 0 258773
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 104320
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 25663
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 23011
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 11508
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 24144
2021 / Годишен отчет 0 84326
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 5150
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2474
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2622
2021 / Годишен отчет 0 5096
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 438920
2021 / Отчет за първо тримесечие 6 76829
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 82362
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 87798
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 113447
2021 / Годишен отчет 0 360436
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 2567010
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 41904
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 209976
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 11400
2021 / Годишен отчет 0 263280
48770000-6 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 400 296700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48611000-4 Софтуерни пакети за бази данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 125160
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50334400-9 Услуги по поддържане на комуникационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 22500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 7500
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 10000
2021 / Годишен отчет 0 22500
42961100-1 Система за контрол на достъп 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 84000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 73561
2021 / Годишен отчет 0 73561
30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 977730
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 975900
2021 / Годишен отчет 0 975900
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 83880
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 83832
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 83832
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 167980
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 83760
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 34380
2021 / Годишен отчет 0 118140
48500000-3 Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1929
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1929
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 24536
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 20280
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 448
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 20728
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 60000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 59988
2021 / Годишен отчет 0 59988
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 404 29084
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 431 28997
2021 / Годишен отчет 0 28997
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 610 35850
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35442
2021 / Годишен отчет 0 35442
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 18776
2021 / Годишен отчет 0 18776
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72223000-4 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35040
2021 / Годишен отчет 0 35040
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 59 132148
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 610
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 4187
2021 / Отчет за трето тримесечие 39 92898
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 20847
2021 / Годишен отчет 0 118542
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 21 25470
2021 / Отчет за първо тримесечие 13 15470
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 3243
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 18713
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 7200
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 2478
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 4722
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7200
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 51800
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 10072
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 35460
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1882
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 4386
2021 / Годишен отчет 0 51800
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 33880
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 10127
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 8838
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 8905
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5208
2021 / Годишен отчет 0 33078
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 46000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35964
2021 / Годишен отчет 0 35964
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 900
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 150
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 179
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 144
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 144
2021 / Годишен отчет 0 617
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 22000
2021 / Отчет за първо тримесечие 50 7102
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 5398
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2759
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6174
2021 / Годишен отчет 0 21433
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 28 43680
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 26 40152
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 40152
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 84000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 66294
2021 / Годишен отчет 0 66294
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 487000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 454542
2021 / Годишен отчет 0 454542
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 475000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 60 8000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 77
2021 / Отчет за второ тримесечие 11 391
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 115
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 11 1727
2021 / Годишен отчет 0 2310
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 81040
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 14932
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 16818
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 21663
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 19266
2021 / Годишен отчет 0 72679
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 12960
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1200
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2400
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1800
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1800
2021 / Годишен отчет 0 7200
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 119070
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 35988
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 35400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 19748
2021 / Годишен отчет 0 91136
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 46960
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1731
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 13573
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 3818
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 5604
2021 / Годишен отчет 0 24726
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 522 162910
2021 / Отчет за първо тримесечие 107 27779
2021 / Отчет за второ тримесечие 82 59693
2021 / Отчет за трето тримесечие 92 29099
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 51 18422
2021 / Годишен отчет 0 134993
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 32 22740
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 228
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 27 21740
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 768
2021 / Годишен отчет 0 22736
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3000
2021 / Годишен отчет 0 3000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 26 12500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 50 12500
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 12500
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 585
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 585
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 390
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2688
2021 / Годишен отчет 0 4248
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5000
2021 / Годишен отчет 0 5000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5000
2021 / Годишен отчет 0 5000
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 29000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 19000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 10000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 29000
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000
2021 / Годишен отчет 0 1000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 26 13200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 30 13200
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13200
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2800
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2800
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 492
2021 / Годишен отчет 0 492
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 11 2962
2021 / Годишен отчет 0 2962
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 16 2907
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 726
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 425
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 447
2021 / Годишен отчет 0 1598
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 80
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 70
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 70
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 11208
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 790
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 7628
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 790
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1980
2021 / Годишен отчет 0 11188
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 8000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7010
2021 / Годишен отчет 0 7010
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35520
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 35520
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 35520
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 6500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 294
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 174
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 108
2021 / Годишен отчет 0 576
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 40656
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 8964
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 8964
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 8964
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 13764
2021 / Годишен отчет 0 40656
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2370
2021 / Годишен отчет 0 2370
42512000-8 Климатични инсталации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2850
2021 / Годишен отчет 0 2850
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 6420
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 6420
2021 / Годишен отчет 0 6420
Допълнителни данни: