Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Драгоман
Дата на публикуване 24-03-2022
Дата на съгласуване 23-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48700000-5 Софтуерни пакети за обслужващи цели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
2025 / Прогнози 1 500
Допълнителни данни: