Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Дата на публикуване 24-03-2022
Дата на съгласуване 08-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 58 75000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1785
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 22 24112
2021 / Годишен отчет 0 25897
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 50000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 230 34100
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 350
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 398
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 251
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 25 1131
2021 / Годишен отчет 0 2130
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 175 9160
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 69
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 257
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 24
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 160
2021 / Годишен отчет 0 510
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 16078
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 16078
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 32000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 50000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 51 19800
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 9460
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 4752
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 4752
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 0
2021 / Годишен отчет 0 18964
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 22000
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 2052
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1944
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 1944
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1944
2021 / Годишен отчет 0 7884
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 28000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 2251
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1950
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 19812
2021 / Годишен отчет 0 24013
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 22 13000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 192
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 10776
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 10968
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 16 10500
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 309
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 1077
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 414
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 534
2021 / Годишен отчет 0 2334
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 30800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 180
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 5220
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 2880
2021 / Годишен отчет 0 8280
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 21 28000
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 3024
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 6228
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 4932
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 4932
2021 / Годишен отчет 0 19116
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 26 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 5686
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1890
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 1980
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 720
2021 / Годишен отчет 0 10276
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 65000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 14529
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 22211
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 17541
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 10700
2021 / Годишен отчет 0 64981
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6841
2021 / Годишен отчет 0 6841
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 30668
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 30667
2021 / Годишен отчет 0 30667
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 292
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 278
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1088
2021 / Годишен отчет 0 1658
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 220 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 30 76
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 55 28
2021 / Годишен отчет 0 104
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 3680
2021 / Годишен отчет 0 3680
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 35 211
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 199
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 410
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 60 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 270
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 235
2021 / Годишен отчет 0 505
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 118
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2520
2021 / Годишен отчет 0 2638
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 434
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 70
2021 / Годишен отчет 0 504
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 13500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 1100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 145
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 29
2021 / Годишен отчет 0 174
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 5200
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 1150
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1200
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 1200
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1200
2021 / Годишен отчет 0 4750
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 8200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 6450
2021 / Годишен отчет 0 6450
Допълнителни данни: