Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за защита на конкуренцията
Дата на публикуване 25-03-2022
Дата на съгласуване 25-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 10000
2024 / Прогнози 2 10000
2025 / Прогнози 2 10000
50232200-2 Услуги по поддържане на съоръжения за сигнализация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 4000
2024 / Прогнози 2 4000
2025 / Прогнози 2 4000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 27000
2024 / Прогнози 1 27000
2025 / Прогнози 1 27000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 30000
2024 / Прогнози 1 30000
2025 / Прогнози 0 0
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
2025 / Прогнози 1 4000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 2500
2024 / Прогнози 50 2500
2025 / Прогнози 50 2500
48210000-3 Софтуерни пакети за работа в мрежа 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 40000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 4 20000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 20000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 25 20000
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 40000
2025 / Прогнози 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 15000
2024 / Прогнози 4 15000
2025 / Прогнози 4 15000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не