Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Дата на публикуване 28-03-2022
Дата на съгласуване 24-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7070336
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4818509
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 500 720000
2024 / Прогнози 500 720000
2025 / Прогнози 500 720000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 17815999
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 240000
2024 / Прогнози 1 240000
2025 / Прогнози 1 240000
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 240000
2024 / Прогнози 1 240000
2025 / Прогнози 1 240000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
2025 / Прогнози 1 36000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 120000
2024 / Прогнози 1 120000
2025 / Прогнози 1 120000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 455559
2024 / Прогнози 1 455559
2025 / Прогнози 1 455559
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1600000
2024 / Прогнози 1 1600000
2025 / Прогнози 1 1600000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1150000
2024 / Прогнози 1 1150000
2025 / Прогнози 1 1150000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 39000
2024 / Прогнози 13 39000
2025 / Прогнози 13 39000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 492000
2024 / Прогнози 2 492000
2025 / Прогнози 2 492000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
2025 / Прогнози 1 30000
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 560000
2024 / Прогнози 1 560000
2025 / Прогнози 1 560000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 240000
2024 / Прогнози 1 240000
2025 / Прогнози 1 240000
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 84000
2024 / Прогнози 1 84000
2025 / Прогнози 1 84000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 156000
2024 / Прогнози 1 156000
2025 / Прогнози 1 156000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 120000
2024 / Прогнози 1 120000
2025 / Прогнози 1 120000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 90000
2024 / Прогнози 1 90000
2025 / Прогнози 1 90000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 90000
2024 / Прогнози 1 90000
2025 / Прогнози 1 90000
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 240000
2024 / Прогнози 1 240000
2025 / Прогнози 1 240000
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 420000
2024 / Прогнози 1 420000
2025 / Прогнози 1 420000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да