Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 28-03-2022
Дата на съгласуване 25-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 7500
2024 / Прогнози 3 8000
2025 / Прогнози 3 8000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5500
2025 / Прогнози 1 5500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 4500
2024 / Прогнози 13 5000
2025 / Прогнози 13 5000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 550
2024 / Прогнози 1 600
2025 / Прогнози 1 600
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 5000
2024 / Прогнози 12 5500
2025 / Прогнози 12 5500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 700
2024 / Прогнози 4 800
2025 / Прогнози 4 800
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 550
2024 / Прогнози 10 600
2025 / Прогнози 10 600
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 3000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3760 432000
2024 / Прогнози 3770 435000
2025 / Прогнози 3860 249000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 300 450000
2024 / Прогнози 300 450000
2025 / Прогнози 300 450000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1800 37700
2024 / Прогнози 2300 50000
2025 / Прогнози 2300 50000
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 11800
2024 / Прогнози 3 16000
2025 / Прогнози 3 16000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1064100
2024 / Прогнози 1 66000
2025 / Прогнози 0 0
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 196500
2025 / Прогнози 1 178700
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 85000
2024 / Прогнози 1 135000
2025 / Прогнози 1 300000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 16 1755400
2024 / Прогнози 14 1102400
2025 / Прогнози 15 1104400
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 967800
2024 / Прогнози 1 1075900
2025 / Прогнози 1 1794800
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12500
2024 / Прогнози 1 12500
2025 / Прогнози 1 12500
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 207300
2024 / Прогнози 1 269300
2025 / Прогнози 1 243300
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 54326600
2024 / Прогнози 15 25260000
2025 / Прогнози 8 4440000
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 14042800
2024 / Прогнози 5 14052800
2025 / Прогнози 5 14050400
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4777000
2024 / Прогнози 1 4822500
2025 / Прогнози 1 3706900
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 82000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 399000
2024 / Прогнози 1 90000
2025 / Прогнози 1 800000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11050 121000
2024 / Прогнози 14400 206500
2025 / Прогнози 11050 121000
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 0 0
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 357450
2024 / Прогнози 1 84000
2025 / Прогнози 11 334000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 67600
2024 / Прогнози 6 106600
2025 / Прогнози 6 96000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 52 83500
2025 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 140 35800
2024 / Прогнози 140 35800
2025 / Прогнози 0 0
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
2025 / Прогнози 1 36000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 390000
2024 / Прогнози 1 27010
2025 / Прогнози 1 30000
80510000-2 Услуги по специализирано обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 75000
2024 / Прогнози 1 75000
2025 / Прогнози 1 75000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 32500
2024 / Прогнози 1 111200
2025 / Прогнози 1 146500
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1511320
2024 / Прогнози 2 1511320
2025 / Прогнози 2 816660
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 75000
2024 / Прогнози 1 75000
2025 / Прогнози 1 75000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 710000
2024 / Прогнози 15 1346000
2025 / Прогнози 2 710000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 48400
2024 / Прогнози 99266 2698400
2025 / Прогнози 2 48400
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3800000
2024 / Прогнози 1 4650000
2025 / Прогнози 1 4650000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 521350
2024 / Прогнози 11 521350
2025 / Прогнози 11 521350
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 91440
2024 / Прогнози 2 72000
2025 / Прогнози 2 91440
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
2025 / Прогнози 1 30000
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 65000
2024 / Прогнози 1 65000
2025 / Прогнози 1 65000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 420000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 160000
2024 / Прогнози 12 160000
2025 / Прогнози 12 160000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 120 155000
2024 / Прогнози 120 155000
2025 / Прогнози 120 155000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 228 281000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 730 1500000
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4157000
2024 / Прогнози 1 4188000
2025 / Прогнози 1 3500000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 255000
2024 / Прогнози 1 255000
2025 / Прогнози 1 255000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 816000
2024 / Прогнози 50 136000
2025 / Прогнози 50 136000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 180000
2024 / Прогнози 5 80000
2025 / Прогнози 5 80000
79820000-8 Аутсорс на печата и копирането 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 951 1440000
2024 / Прогнози 951 1440000
2025 / Прогнози 951 1440000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 5200
2024 / Прогнози 5 5200
2025 / Прогнози 5 5200
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 216700
2024 / Прогнози 4 67500
2025 / Прогнози 9 2184810
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 2790
2024 / Прогнози 20 2790
2025 / Прогнози 20 2790
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 136816 3454000
2024 / Прогнози 16 1114000
2025 / Прогнози 17 2198570
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 464920
2024 / Прогнози 1 0
2025 / Прогнози 1 470350
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 144900
2024 / Прогнози 1 144900
2025 / Прогнози 1 144900
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3300 266430
2024 / Прогнози 3300 266430
2025 / Прогнози 3300 266430
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 100 36000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 100 36000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 45 85000
2024 / Прогнози 45 85000
2025 / Прогнози 45 85000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 108000
2024 / Прогнози 1 108000
2025 / Прогнози 1 108000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2200
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 3000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да