Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Дата на публикуване 29-03-2022
Дата на съгласуване 24-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 26000
2024 / Прогнози 21 26000
2025 / Прогнози 21 26000
Допълнителни данни: