Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Троян
Дата на публикуване 31-03-2022
Дата на съгласуване 30-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232110-8 Лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 1100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 7509
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 20 7509
2021 / Годишен отчет 20 7509
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 500
2021 / Годишен отчет 2 500
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 400
2021 / Годишен отчет 1 400
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 5550
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 1174
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 1068
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 518
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 1636
2021 / Годишен отчет 9 4396
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 8575
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 3598
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 1538
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1274
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1400
2021 / Годишен отчет 14 7810
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 28 26964
2021 / Отчет за първо тримесечие 19 15037
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 6148
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 1500
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 3587
2021 / Годишен отчет 27 26272
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1371 26674
2021 / Отчет за първо тримесечие 270 5331
2021 / Отчет за второ тримесечие 232 4512
2021 / Отчет за трето тримесечие 254 4664
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 242 4937
2021 / Годишен отчет 998 19444
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 27 67804
2021 / Отчет за първо тримесечие 27 13710
2021 / Отчет за второ тримесечие 27 13506
2021 / Отчет за трето тримесечие 26 13482
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 25 11440
2021 / Годишен отчет 27 52138
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 28 2651
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 293
2021 / Отчет за второ тримесечие 11 432
2021 / Отчет за трето тримесечие 13 437
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 14 501
2021 / Годишен отчет 28 1663
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 25 16243
2021 / Отчет за първо тримесечие 20 4566
2021 / Отчет за второ тримесечие 17 4006
2021 / Отчет за трето тримесечие 15 3497
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 13 3770
2021 / Годишен отчет 25 15839
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 24726
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 2655
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 10286
2021 / Отчет за трето тримесечие 7 7613
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2380
2021 / Годишен отчет 13 22934
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 150
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 146
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 146
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 2028
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 950
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 435
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 195
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 395
2021 / Годишен отчет 12 1975
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 600
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 200
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 200
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 200
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 600
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 2588
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 680
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 764
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 565
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 60
2021 / Годишен отчет 3 2069
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 7600
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 1696
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2181
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1330
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2063
2021 / Годишен отчет 5 7270
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 140
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 80
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 80
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1300
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 500
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 550
2021 / Годишен отчет 2 1050
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 58 72299
2021 / Отчет за първо тримесечие 45 56483
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 12212
2021 / Годишен отчет 54 68695
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 1000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 5 1000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 27 29450
2021 / Отчет за първо тримесечие 14 17560
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 13 11700
2021 / Годишен отчет 27 29260
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 5310
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1320
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1260
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1380
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1260
2021 / Годишен отчет 3 5220
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 493
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 243
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 57
2021 / Годишен отчет 4 300
32323500-8 Система за видеонаблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 3497
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 3497
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 244
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 244
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 3250
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2970
2021 / Годишен отчет 2 2970
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 600
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4800
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 4800
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2376
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2376
2021 / Годишен отчет 1 2376
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 18000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 18000
48470000-3 Софтуерни пакети за търгове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 792
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 792
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 24000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 16527
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 2 16527
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 45
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 45
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 45
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4740
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4740
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 4740
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1010
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 864
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 864
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2160
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2158
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 2158
Допълнителни данни: