Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Съвет за електронни медии
Дата на публикуване 12-02-2021
Дата на съгласуване 04-12-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 100
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 200
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 300
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 57600
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 14400
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 14400
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 14400
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 43200
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 36 25800
2020 / Отчет за първо тримесечие 9 6450
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 6450
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 6450
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 19350
48822000-6 Компютърни сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 16600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 16600
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 16600
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 60 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 60 5000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5000
Допълнителни данни: