Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Раднево
Дата на публикуване 05-04-2022
Дата на съгласуване 04-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 19 153824
2024 / Прогнози 19 165304
2025 / Прогнози 19 178324
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 17120
2024 / Прогнози 6 20270
2025 / Прогнози 6 22345
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 16 1132
2024 / Прогнози 16 1192
2025 / Прогнози 17 1457
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 174 75750
2024 / Прогнози 164 78425
2025 / Прогнози 164 81210
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 19 21500
2024 / Прогнози 19 24150
2025 / Прогнози 22 26800
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 2100
2024 / Прогнози 3 2100
2025 / Прогнози 3 2100
30233180-6 Записващи устройства с флашпамет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 0 600
2025 / Прогнози 1 700
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 12000
2024 / Прогнози 3 14000
2025 / Прогнози 3 16000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 1 1400
2025 / Прогнози 1 1600
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 7200
2024 / Прогнози 2 7400
2025 / Прогнози 2 7600
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 120
2024 / Прогнози 1 120
2025 / Прогнози 1 120
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
30234600-4 Флаш-памети. 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
2025 / Прогнози 1 200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не