Статус Отказ да се съгласува по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Пещера
Дата на публикуване 06-04-2022
Дата на съгласуване 05-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 22 288
2024 / Прогнози 22 298
2025 / Прогнози 22 330
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 120
2024 / Прогнози 1 120
2025 / Прогнози 1 120
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 180
2024 / Прогнози 1 180
2025 / Прогнози 1 200
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 44 17375
2024 / Прогнози 44 17375
2025 / Прогнози 44 17375
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 12660
2024 / Прогнози 10 12660
2025 / Прогнози 10 13700
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 2900
2024 / Прогнози 6 2960
2025 / Прогнози 6 3320
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 4870
2024 / Прогнози 2 5070
2025 / Прогнози 2 5300
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 16 11501
2024 / Прогнози 16 12401
2025 / Прогнози 18 14451
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 1426
2024 / Прогнози 11 1626
2025 / Прогнози 11 1926
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 19 3380
2024 / Прогнози 19 3550
2025 / Прогнози 24 3730
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 7700
2024 / Прогнози 12 8100
2025 / Прогнози 12 9000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 2000
2024 / Прогнози 6 2000
2025 / Прогнози 6 2000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2600
2025 / Прогнози 1 2700
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 615 28775
2024 / Прогнози 624 29680
2025 / Прогнози 627 30650
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 800
2024 / Прогнози 4 1280
2025 / Прогнози 5 1350
30125110-5 Тонер за лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 400
2024 / Прогнози 10 450
2025 / Прогнози 12 500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1050
2024 / Прогнози 4 1550
2025 / Прогнози 4 1750
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 2150
2024 / Прогнози 6 1800
2025 / Прогнози 5 1300
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 323
2024 / Прогнози 1 360
2025 / Прогнози 1 420
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 3800
2024 / Прогнози 5 2250
2025 / Прогнози 4 3400
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2400
2024 / Прогнози 2 2550
2025 / Прогнози 2 2800
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 12 15000
2025 / Прогнози 10 10000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 10 12000
2025 / Прогнози 10 14000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 1700
2024 / Прогнози 10 1700
2025 / Прогнози 11 1800
32323500-8 Система за видеонаблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5080
2024 / Прогнози 1 3270
2025 / Прогнози 1 6150
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5300
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6800
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 400
2025 / Прогнози 1 600
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 2500
2025 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не