Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Гулянци
Дата на публикуване 06-04-2022
Дата на съгласуване 31-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 417 20630
2024 / Прогнози 429 21020
2025 / Прогнози 444 21440
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 186 4970
2024 / Прогнози 176 4980
2025 / Прогнози 171 5260
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 2240
2024 / Прогнози 24 2195
2025 / Прогнози 24 2270
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 26 40960
2024 / Прогнози 23 41630
2025 / Прогнози 24 38150
30125100 касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 100
2024 / Прогнози 2 100
2025 / Прогнози 2 100
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 46 11150
2024 / Прогнози 46 11450
2025 / Прогнози 47 11900
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 2340
2024 / Прогнози 7 2420
2025 / Прогнози 7 2580
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 26 32720
2024 / Прогнози 23 32920
2025 / Прогнози 26 31750
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1500
2024 / Прогнози 3 1500
2025 / Прогнози 3 1500
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 4000
2024 / Прогнози 5 4000
2025 / Прогнози 5 4000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 4000
2024 / Прогнози 2 2500
2025 / Прогнози 2 2500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 13500
2024 / Прогнози 13 12000
2025 / Прогнози 12 11000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 9200
2024 / Прогнози 9 11100
2025 / Прогнози 10 10500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 3000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 70 6600
2024 / Прогнози 70 7100
2025 / Прогнози 70 7300
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 500
2024 / Прогнози 3 500
2025 / Прогнози 3 600
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 1000
2024 / Прогнози 12 1200
2025 / Прогнози 12 1300
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1250
2024 / Прогнози 6 1300
2025 / Прогнози 6 1300
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 2750
2024 / Прогнози 3 2500
2025 / Прогнози 3 2500
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 1900
2024 / Прогнози 11 1900
2025 / Прогнози 11 1900
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 1350
2024 / Прогнози 6 1350
2025 / Прогнози 7 1400
72410000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 650
2024 / Прогнози 1 700
2025 / Прогнози 1 800
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 3 1200
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1400
2024 / Прогнози 2 1400
2025 / Прогнози 2 1400
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 700
2024 / Прогнози 1 700
2025 / Прогнози 1 700
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 900
2024 / Прогнози 1 900
2025 / Прогнози 1 1000
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 1600
2024 / Прогнози 5 2000
2025 / Прогнози 5 2000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не