Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Каолиново
Дата на публикуване 06-04-2022
Дата на съгласуване 31-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 58 1645
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 23 722
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 26 923
2021 / Годишен отчет 0 1645
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 3484
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 100
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 3384
2021 / Годишен отчет 0 3484
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1584
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 528
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1056
2021 / Годишен отчет 0 1584
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 2440
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 840
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 1540
2021 / Годишен отчет 1 2380
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 95
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 36
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 59
2021 / Годишен отчет 0 95
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 6640
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 3424
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 3216
2021 / Годишен отчет 0 6640
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1266
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1266
2021 / Годишен отчет 0 1266
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 8100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 800
2021 / Годишен отчет 0 800
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 4285
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 3085
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1200
2021 / Годишен отчет 0 4285
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 300
2021 / Годишен отчет 0 600
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 144
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 144
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 144
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 840
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 840
2021 / Годишен отчет 0 840
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 124
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 62
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 62
2021 / Годишен отчет 0 124
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 300
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 300
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1476
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1476
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1476
Допълнителни данни: