Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Дата на публикуване 07-04-2022
Дата на съгласуване 06-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72222100-8 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 478240
2024 / Прогнози 1 292960
2025 / Прогнози 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 11000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 26338
2025 / Прогнози 0 0
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 16500
2024 / Прогнози 1 16500
2025 / Прогнози 1 16500
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 83300
2024 / Прогнози 20 93300
2025 / Прогнози 6 93300
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 18 73100
2024 / Прогнози 63 107800
2025 / Прогнози 27 89200
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 324 12284
2024 / Прогнози 326 12390
2025 / Прогнози 332 12390
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 1200
2024 / Прогнози 6 900
2025 / Прогнози 6 900
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 37 49285
2024 / Прогнози 29 49295
2025 / Прогнози 29 49345
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 147 168250
2024 / Прогнози 148 168850
2025 / Прогнози 148 169520
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 49 538092
2024 / Прогнози 38 529892
2025 / Прогнози 49 533656
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 86 114500
2024 / Прогнози 84 114500
2025 / Прогнози 88 114600
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 29 18505
2024 / Прогнози 30 19505
2025 / Прогнози 29 18525
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 11900
2024 / Прогнози 33 12900
2025 / Прогнози 4 12900
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 970
2024 / Прогнози 13 970
2025 / Прогнози 13 1100
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 4900
2024 / Прогнози 8 5000
2025 / Прогнози 8 5100
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 40000
2025 / Прогнози 2 45000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 55 94900
2024 / Прогнози 111 124500
2025 / Прогнози 68 113700
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 2600
2024 / Прогнози 4 2600
2025 / Прогнози 4 2600
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 17 7500
2024 / Прогнози 17 7500
2025 / Прогнози 17 7500
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 17 2450
2024 / Прогнози 16 2200
2025 / Прогнози 13 2000
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
2025 / Прогнози 1 100
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 34 25300
2024 / Прогнози 107 21600
2025 / Прогнози 109 25200
48328000-3 Софтуерни пакети за обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
2025 / Прогнози 1 500
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
2025 / Прогнози 1 100
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 134 24300
2024 / Прогнози 135 24400
2025 / Прогнози 134 24300
48761000-0 Антивирусни софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 4200
2025 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 127000
2024 / Прогнози 8 15900
2025 / Прогнози 11 18600
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2100
2024 / Прогнози 1 2100
2025 / Прогнози 1 2100
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 640696
2024 / Прогнози 11 57296
2025 / Прогнози 12 66296
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2400
2024 / Прогнози 1 2400
2025 / Прогнози 0 0
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
2025 / Прогнози 1 4000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 4200
2024 / Прогнози 2 1200
2025 / Прогнози 1 600
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3900
2024 / Прогнози 2 3900
2025 / Прогнози 2 3900
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 46000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 31800
2024 / Прогнози 26 31600
2025 / Прогнози 26 31800
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1700
2024 / Прогнози 1 1700
2025 / Прогнози 1 1700
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 25000
2024 / Прогнози 2 34300
2025 / Прогнози 21 28600
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 166000
2024 / Прогнози 4 158200
2025 / Прогнози 2 86000
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 7900
2024 / Прогнози 6 6600
2025 / Прогнози 5 5400
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 1 800
2025 / Прогнози 1 800
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1700
2024 / Прогнози 2 900
2025 / Прогнози 2 1700
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
2025 / Прогнози 1 300
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 3 3600
2025 / Прогнози 3 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3300
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
2025 / Прогнози 1 36000
50334400-9 Услуги по поддържане на комуникационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
2025 / Прогнози 1 36000
32323500-8 Система за видеонаблюдение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4200
2024 / Прогнози 1 4200
2025 / Прогнози 1 4200
32344230-7 Радиостанции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3500
2024 / Прогнози 1 3500
2025 / Прогнози 1 3500
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 11400
2024 / Прогнози 1 11400
2025 / Прогнози 1 11400
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 37000
2024 / Прогнози 1 37000
2025 / Прогнози 1 37000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 12600
2024 / Прогнози 1 3500
2025 / Прогнози 1 4000
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 12400
2024 / Прогнози 2 12400
2025 / Прогнози 4 30200
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 285 15000
2025 / Прогнози 285 22500
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 700
2024 / Прогнози 1 700
2025 / Прогнози 1 700
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 862000
2024 / Прогнози 2 450000
2025 / Прогнози 2 2790000
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1700
2024 / Прогнози 5 68700
2025 / Прогнози 4 4700
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 4700
2024 / Прогнози 14 5100
2025 / Прогнози 14 5100
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 3300
2024 / Прогнози 8 3300
2025 / Прогнози 8 3300
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 400
2024 / Прогнози 1 400
2025 / Прогнози 1 400
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 1 800
2025 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 60000
2024 / Прогнози 1 7000
2025 / Прогнози 1 50000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 30900
2024 / Прогнози 14 32434
2025 / Прогнози 13 32900
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 200
2024 / Прогнози 2 200
2025 / Прогнози 2 200
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 4400
2024 / Прогнози 8 4400
2025 / Прогнози 8 4400
80420000-4 Услуги по електронно обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4300
2025 / Прогнози 1 4500
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 2500
2024 / Прогнози 12 4300
2025 / Прогнози 12 5300
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 33500
2024 / Прогнози 13 45500
2025 / Прогнози 26 66600
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 10 5000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 2 61710
2025 / Прогнози 2 2500
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 0 0
48823000-3 Файлови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 3700
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 628
2024 / Прогнози 1 628
2025 / Прогнози 1 628
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 525200
2024 / Прогнози 3 901400
2025 / Прогнози 0 0
48310000-4 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 21600
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 261000
2024 / Прогнози 1 9000
2025 / Прогнози 1 9000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
2025 / Прогнози 1 20000
72212760-4 Услуги по разработване на софтуер за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 122300
2024 / Прогнози 3 122300
2025 / Прогнози 3 122300
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 55000
2024 / Прогнози 1 30000
2025 / Прогнози 1 66000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6000
72253000-3 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 149390
2024 / Прогнози 9 154190
2025 / Прогнози 8 150290
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 56500
2024 / Прогнози 3 33600
2025 / Прогнози 3 43100
72212781-7 Услуги по разработване на софтуер за системно администриране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 40200
2024 / Прогнози 1 40200
2025 / Прогнози 1 40200
72212710-9 Услуги по разработване на софтуер за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 40500
2024 / Прогнози 1 40500
2025 / Прогнози 1 40500
72212222-1 Услуги по разработване на софтуер за мрежови сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 31200
2024 / Прогнози 1 31200
2025 / Прогнози 1 31200
50312310-1 Услуги по поддържане на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 15500
2024 / Прогнози 1 15500
2025 / Прогнози 1 15500
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 750
2024 / Прогнози 2 750
2025 / Прогнози 2 750
72315100-7 Услуги по оказване на помощ, свързана с компютърни мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 17800
2024 / Прогнози 1 18000
2025 / Прогнози 1 18000
72246000-1 Консултантски услуги по компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 1 18000
2025 / Прогнози 1 18000
72212516-9 Услуги по разработване на софтуер за обмен 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 1 18000
2025 / Прогнози 1 18000
73610000-2 Услуги по оказване на помощ, свързана със софтуерните продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 29000
2024 / Прогнози 1 29000
2025 / Прогнози 1 29000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да