Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Асеновград
Дата на публикуване 11-04-2022
Дата на съгласуване 08-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 3 4500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 2000
2024 / Прогнози 10 2500
2025 / Прогнози 10 3000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 3000
2024 / Прогнози 8 3000
2025 / Прогнози 8 3000
30125110-5 Тонер за лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
2025 / Прогнози 1 36000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 70 5000
2024 / Прогнози 70 5000
2025 / Прогнози 70 5000
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
2025 / Прогнози 1 500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
2025 / Прогнози 1 500
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 27000
2024 / Прогнози 1 27000
2025 / Прогнози 1 27000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 35000
2024 / Прогнози 1 35000
2025 / Прогнози 1 35000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
2025 / Прогнози 1 1500
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
2025 / Прогнози 1 1500
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 20000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 8000
2024 / Прогнози 1 8000
2025 / Прогнози 1 8000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 1500
2024 / Прогнози 40 1500
2025 / Прогнози 40 1500
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 2000
2024 / Прогнози 15 2000
2025 / Прогнози 15 2000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 200 1000
2024 / Прогнози 300 1000
2025 / Прогнози 300 1000
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 500
2024 / Прогнози 8 500
2025 / Прогнози 12 1000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 5000
2025 / Прогнози 10 5000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 8 3000
2025 / Прогнози 10 4000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не