Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Шумен
Дата на публикуване 11-04-2022
Дата на съгласуване 11-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30237280-5 захранващи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72317000-0 услуги по съхранение на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
2025 / Прогнози 1 4000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4800
2024 / Прогнози 1 0
2025 / Прогнози 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 6000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 10000
2024 / Прогнози 20 10000
2025 / Прогнози 20 10000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 9600
2024 / Прогнози 21 9600
2025 / Прогнози 20 6000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1000 42000
2024 / Прогнози 1000 42000
2025 / Прогнози 1000 42000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 38000
2024 / Прогнози 2 38000
2025 / Прогнози 2 38000
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 1 50000
2025 / Прогнози 1 50000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 102699
2024 / Прогнози 5 102699
2025 / Прогнози 5 102699
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 24000
2024 / Прогнози 20 24000
2025 / Прогнози 20 24000
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 1 18000
2025 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3600
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 45 21600
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не