Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 11-04-2022
Дата на съгласуване 06-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 407 393400
2024 / Прогнози 360 296500
2025 / Прогнози 594 374000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 841885
2024 / Прогнози 4 1501885
2025 / Прогнози 4 1501885
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 339700
2024 / Прогнози 158 779320
2025 / Прогнози 8 309600
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 703 30800
2024 / Прогнози 3 200
2025 / Прогнози 103 20200
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 425795
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
2025 / Прогнози 0 0
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20800
2024 / Прогнози 1 20800
2025 / Прогнози 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1689 132400
2024 / Прогнози 891 137400
2025 / Прогнози 891 137400
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 168500
2024 / Прогнози 2 168500
2025 / Прогнози 2 256500
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 801 85300
2024 / Прогнози 2 85300
2025 / Прогнози 2 456300
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 496150
2024 / Прогнози 2 496600
2025 / Прогнози 2 765650
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 71 242820
2024 / Прогнози 69 240770
2025 / Прогнози 68 207970
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 73 792064
2024 / Прогнози 72 773804
2025 / Прогнози 71 788204
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9500
2024 / Прогнози 1 9500
2025 / Прогнози 1 22700
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 243500
2024 / Прогнози 3 243500
2025 / Прогнози 2 3500
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 4875000
2024 / Прогнози 1 1200000
2025 / Прогнози 1 1200000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 102 656126
2024 / Прогнози 100 635526
2025 / Прогнози 100 331426
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 53640
2024 / Прогнози 2 53640
2025 / Прогнози 2 53640
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 16200
2024 / Прогнози 4 16200
2025 / Прогнози 3 4300
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 536000
2024 / Прогнози 11 378500
2025 / Прогнози 10 524600
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 19 597870
2024 / Прогнози 18 224730
2025 / Прогнози 17 53930
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 900 86407
2024 / Прогнози 900 76507
2025 / Прогнози 904 76907
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 70100
2024 / Прогнози 2 97200
2025 / Прогнози 0 0
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 578500
2024 / Прогнози 2 530500
2025 / Прогнози 2 540000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 37 284000
2024 / Прогнози 37 294000
2025 / Прогнози 36 222000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 48700
2024 / Прогнози 21 48700
2025 / Прогнози 20 47770
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 50200
2024 / Прогнози 5 59800
2025 / Прогнози 4 50200
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 253 428300
2024 / Прогнози 261 420000
2025 / Прогнози 355 466700
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 519620
2024 / Прогнози 2 475795
2025 / Прогнози 1 715415
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 3285067
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 5400
2024 / Прогнози 8 5400
2025 / Прогнози 8 5400
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 216 40200
2024 / Прогнози 209 39530
2025 / Прогнози 212 39030
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2300
2024 / Прогнози 5 2300
2025 / Прогнози 5 2300
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 107 838502
2024 / Прогнози 105 782130
2025 / Прогнози 106 784480
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2314 736400
2024 / Прогнози 2314 737400
2025 / Прогнози 2314 737400
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 6400
2024 / Прогнози 2 6400
2025 / Прогнози 2 6400
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 153 72260
2024 / Прогнози 148 71880
2025 / Прогнози 154 75080
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 123 74750
2024 / Прогнози 121 74500
2025 / Прогнози 121 75000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 134 209355
2024 / Прогнози 128 203755
2025 / Прогнози 134 212455
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1036 15700
2024 / Прогнози 1034 14800
2025 / Прогнози 1035 15300
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 26 7300
2024 / Прогнози 15 7300
2025 / Прогнози 12 7300
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6281 524110
2024 / Прогнози 6292 524790
2025 / Прогнози 6289 524690
30214000-2 Компютърни работни станции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 40 15200
2024 / Прогнози 40 15200
2025 / Прогнози 40 15200
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 83 39800
2024 / Прогнози 83 39800
2025 / Прогнози 83 39800
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 10800
2024 / Прогнози 20 10800
2025 / Прогнози 20 10800
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 10800
2024 / Прогнози 20 10800
2025 / Прогнози 20 10800
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 33 1622740
2024 / Прогнози 33 279540
2025 / Прогнози 33 249140
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 140 47900
2024 / Прогнози 135 47500
2025 / Прогнози 137 48700
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 80 20900
2024 / Прогнози 75 19400
2025 / Прогнози 65 16400
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 5000
2024 / Прогнози 12 5000
2025 / Прогнози 12 5000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 3000
2024 / Прогнози 10 3000
2025 / Прогнози 10 3000
48217000-2 Софтуерни пакети за обработка на трансакции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5000
64224000-2 Телеконферентни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 13000
2024 / Прогнози 1 13000
2025 / Прогнози 1 13000
64216120-0 Услуги на електронната поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 35300
2024 / Прогнози 1 35300
2025 / Прогнози 1 35300
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 34500
2024 / Прогнози 10 30000
2025 / Прогнози 10 30000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 3 3500
2025 / Прогнози 1 12000
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 17000
2024 / Прогнози 2 2000
2025 / Прогнози 12 17000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 209 16500
2024 / Прогнози 181 15800
2025 / Прогнози 168 14970
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 8900
2024 / Прогнози 2 8900
2025 / Прогнози 1 7200
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 167760
2024 / Прогнози 11 167760
2025 / Прогнози 11 167810
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 109818
2024 / Прогнози 30 110218
2025 / Прогнози 31 111018
48625000-5 Операционни системи за отворени компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 19500
2024 / Прогнози 1 19500
2025 / Прогнози 1 19500
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 23600
2024 / Прогнози 1 23600
2025 / Прогнози 1 23600
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1090
2024 / Прогнози 5 1090
2025 / Прогнози 5 1090
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 40200
2024 / Прогнози 3 40200
2025 / Прогнози 3 40200
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 46 73100
2024 / Прогнози 22 32000
2025 / Прогнози 40 70200
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 327600
2024 / Прогнози 6 58200
2025 / Прогнози 6 56800
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 154000
2024 / Прогнози 3 154700
2025 / Прогнози 2 154000
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 500
2025 / Прогнози 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 0 0
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 800
2024 / Прогнози 13 1200
2025 / Прогнози 16 2000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 4150
2024 / Прогнози 12 4700
2025 / Прогнози 12 4700
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 5 1500
2025 / Прогнози 5 1500
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 126 33500
2024 / Прогнози 129 34800
2025 / Прогнози 163 21100
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 47600
2024 / Прогнози 12 18600
2025 / Прогнози 14 23600
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1400
2024 / Прогнози 1 1400
2025 / Прогнози 1 1400
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 3742000
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 3000
72222300-0 Услуги, свързани с информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 23000
2024 / Прогнози 1 23000
2025 / Прогнози 1 23000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 58630
2024 / Прогнози 5 62950
2025 / Прогнози 5 62950
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 1200
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 47700
2024 / Прогнози 8 26000
2025 / Прогнози 6 29000
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
2025 / Прогнози 1 300
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 8000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 119 9100
2024 / Прогнози 113 7600
2025 / Прогнози 110 6600
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 11500
2024 / Прогнози 5 13000
2025 / Прогнози 3 13800
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 140
2024 / Прогнози 1 140
2025 / Прогнози 1 150
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1600
2025 / Прогнози 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 2700
2025 / Прогнози 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 6 3500
2025 / Прогнози 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2760
2024 / Прогнози 2 2760
2025 / Прогнози 3 11460
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 60730
2024 / Прогнози 3 63730
2025 / Прогнози 3 66230
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 123400
2024 / Прогнози 1 109000
2025 / Прогнози 2 111700
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 3000
2024 / Прогнози 10 8000
2025 / Прогнози 11 10000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 21 2000
2025 / Прогнози 21 2500
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2500
2024 / Прогнози 2 2500
2025 / Прогнози 2 5600
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
2025 / Прогнози 1 100
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 706978
2024 / Прогнози 3 709700
2025 / Прогнози 3 695700
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
2025 / Прогнози 1 1500
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 291 13100
2024 / Прогнози 1 100
2025 / Прогнози 361 28100
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 1 18000
2025 / Прогнози 1 18000
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 60000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1700
2024 / Прогнози 2 2100
2025 / Прогнози 2 2500
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3100
2024 / Прогнози 2 3100
2025 / Прогнози 2 3100
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 2 1000
2025 / Прогнози 1 1000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 0 0
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 350
2024 / Прогнози 1 350
2025 / Прогнози 1 350
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да