Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Дата на публикуване 12-04-2022
Дата на съгласуване 12-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 11000
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 70 1000000
2024 / Прогнози 70 1000000
2025 / Прогнози 85 1200000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 200000
2024 / Прогнози 3 200000
2025 / Прогнози 7 500000
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 100000
2024 / Прогнози 30 100000
2025 / Прогнози 30 100000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1500 36000
2024 / Прогнози 1500 36000
2025 / Прогнози 1500 36000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 150 45000
2024 / Прогнози 150 45000
2025 / Прогнози 150 45000
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 0
2024 / Прогнози 25 142800
2025 / Прогнози 38 217000
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 150 198090
2024 / Прогнози 150 219899
2025 / Прогнози 150 243890
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 80000
2024 / Прогнози 1 85000
2025 / Прогнози 1 85000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 80000
2024 / Прогнози 1 80000
2025 / Прогнози 1 80000
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 250 467000
2024 / Прогнози 250 477000
2025 / Прогнози 250 477000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 940 16500
2024 / Прогнози 940 19000
2025 / Прогнози 940 21000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 180000
2024 / Прогнози 1 180000
2025 / Прогнози 1 180000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 425 20500
2024 / Прогнози 425 20500
2025 / Прогнози 425 20500
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 100000
2024 / Прогнози 5 100000
2025 / Прогнози 15 435000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 194000
2024 / Прогнози 1 230000
2025 / Прогнози 1 230000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 835800
2024 / Прогнози 1 855800
2025 / Прогнози 1 0
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 240000
2024 / Прогнози 1 240000
2025 / Прогнози 1 240000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 135000
2024 / Прогнози 6 135000
2025 / Прогнози 6 135000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 100 1165000
2024 / Прогнози 90 1057000
2025 / Прогнози 100 1165000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 16 100000
2024 / Прогнози 16 100000
2025 / Прогнози 16 100000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 3000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 450 900000
2024 / Прогнози 450 900000
2025 / Прогнози 450 900000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1805 2852000
2024 / Прогнози 1805 2852000
2025 / Прогнози 1805 2852000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1735 96000
2024 / Прогнози 1735 96000
2025 / Прогнози 1735 96000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7800
2024 / Прогнози 1 7800
2025 / Прогнози 1 7800
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 694 2186400
2024 / Прогнози 694 2186400
2025 / Прогнози 694 2186400
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2994072
2024 / Прогнози 5 3889400
2025 / Прогнози 5 3896400
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 270000
2024 / Прогнози 1 270000
2025 / Прогнози 1 270000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да