Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Троян
Дата на публикуване 13-04-2022
Дата на съгласуване 13-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 5078
2024 / Прогнози 10 5598
2025 / Прогнози 10 6323
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 6647
2024 / Прогнози 10 7268
2025 / Прогнози 10 7930
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 1772
2024 / Прогнози 10 1820
2025 / Прогнози 10 1874
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 34833
2024 / Прогнози 10 35300
2025 / Прогнози 10 37761
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 474 18597
2024 / Прогнози 474 18825
2025 / Прогнози 469 18831
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 290
2024 / Прогнози 2 299
2025 / Прогнози 2 309
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 790
2024 / Прогнози 2 799
2025 / Прогнози 2 909
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 10756
2024 / Прогнози 7 11474
2025 / Прогнози 7 12178
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3000
2024 / Прогнози 2 3000
2025 / Прогнози 4 6000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 20000
2024 / Прогнози 15 22500
2025 / Прогнози 15 22500
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3400
2024 / Прогнози 2 3600
2025 / Прогнози 2 3600
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 4000
2024 / Прогнози 10 4000
2025 / Прогнози 10 4000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 6000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5040
2024 / Прогнози 1 5040
2025 / Прогнози 1 6500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 11582
2024 / Прогнози 1 11700
2025 / Прогнози 1 11800
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 1 600
2025 / Прогнози 1 700
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 1 18000
2025 / Прогнози 1 18000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2376
2024 / Прогнози 1 2376
2025 / Прогнози 1 2500
48470000-3 Софтуерни пакети за търгове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 1 800
2025 / Прогнози 1 800
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4800
2024 / Прогнози 1 4800
2025 / Прогнози 1 4800
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
2025 / Прогнози 1 100
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 1 600
2025 / Прогнози 1 600
30232110-8 Лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2000
2024 / Прогнози 5 2000
2025 / Прогнози 5 2000
50343000-1 Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10250
2024 / Прогнози 1 11000
2025 / Прогнози 1 12000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да