Статус Отказ да се съгласува по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Чирпан
Дата на публикуване 13-04-2022
Дата на съгласуване 11-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 10000
2025 / Прогнози 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 16800
2024 / Прогнози 25 17000
2025 / Прогнози 15 17000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
2025 / Прогнози 1 20000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 3000
2024 / Прогнози 4 1200
2025 / Прогнози 4 1200
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 15000
2024 / Прогнози 10 15000
2025 / Прогнози 10 15000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 3000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 10 3000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не