Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Девин
Дата на публикуване 13-04-2022
Дата на съгласуване 13-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 275 7000
2024 / Прогнози 255 7000
2025 / Прогнози 250 7700
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 3200
2024 / Прогнози 2 2000
2025 / Прогнози 2 1000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 5225
2024 / Прогнози 14 5225
2025 / Прогнози 14 5225
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 7040
2024 / Прогнози 14 6740
2025 / Прогнози 14 6840
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 2500
2024 / Прогнози 4 2200
2025 / Прогнози 4 4200
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 1400
2024 / Прогнози 6 1400
2025 / Прогнози 6 2400
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 3000
2024 / Прогнози 3 3000
2025 / Прогнози 3 3500
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
2025 / Прогнози 4 4000
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1000
2024 / Прогнози 5 1000
2025 / Прогнози 5 1000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 52 1220
2024 / Прогнози 52 1220
2025 / Прогнози 52 1220
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 14400
2024 / Прогнози 12 14400
2025 / Прогнози 12 14400
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 2880
2024 / Прогнози 12 2880
2025 / Прогнози 12 2880
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да