Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Ямбол
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на съгласуване 13-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 847 69293
2024 / Прогнози 841 71453
2025 / Прогнози 842 76083
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 62 5738
2024 / Прогнози 61 5839
2025 / Прогнози 62 5965
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 75 76574
2024 / Прогнози 75 78374
2025 / Прогнози 75 78014
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 147 163527
2024 / Прогнози 146 164657
2025 / Прогнози 148 166507
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
2025 / Прогнози 1 20000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 35 11343
2024 / Прогнози 35 11900
2025 / Прогнози 34 12575
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5000
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 8000
2024 / Прогнози 1 8000
2025 / Прогнози 1 8000
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 103 85853
2024 / Прогнози 78 86553
2025 / Прогнози 99 87453
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 106 34625
2024 / Прогнози 135 35464
2025 / Прогнози 106 35384
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 18 7980
2024 / Прогнози 21 10480
2025 / Прогнози 12 6080
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 55 12260
2024 / Прогнози 61 14680
2025 / Прогнози 61 16080
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 76 8850
2024 / Прогнози 70 8990
2025 / Прогнози 65 10070
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 980
2024 / Прогнози 12 980
2025 / Прогнози 5 680
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 260
2024 / Прогнози 5 280
2025 / Прогнози 5 320
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 10272
2024 / Прогнози 7 10372
2025 / Прогнози 8 11372
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 73 1150
2024 / Прогнози 70 840
2025 / Прогнози 87 990
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3500
2024 / Прогнози 1 2500
2025 / Прогнози 0 2500
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 8049
2024 / Прогнози 10 9200
2025 / Прогнози 10 10200
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 16 16500
2024 / Прогнози 6 5900
2025 / Прогнози 2 1500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 24 4300
2024 / Прогнози 22 5950
2025 / Прогнози 31 6600
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1000
2024 / Прогнози 10 1500
2025 / Прогнози 10 1550
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 40 23400
2024 / Прогнози 14 6800
2025 / Прогнози 26 13128
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 790
2024 / Прогнози 7 790
2025 / Прогнози 7 1000
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1530
2024 / Прогнози 2 1550
2025 / Прогнози 2 1550
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 240
2024 / Прогнози 2 240
2025 / Прогнози 2 240
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2200
2024 / Прогнози 5 3450
2025 / Прогнози 1 300
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 550
2024 / Прогнози 1 600
2025 / Прогнози 1 650
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 170
2024 / Прогнози 1 170
2025 / Прогнози 1 170
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 6900
2024 / Прогнози 3 6900
2025 / Прогнози 3 6900
30232110-8 Лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1200
2024 / Прогнози 1 600
2025 / Прогнози 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
2025 / Прогнози 1 1500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не